logo gebre · telèfon 972 630 945 telèfon whatsapp 638 598 163 · gebre@gebre.cat

Projectes

La mascota de l'escola

Aquest projecte pretén unir de manera significativa l’escola amb la família. En aquestes edats la mascota és una manera d’establir ponts comunicatius, llaços afectius i implicar les famílies en la tasca educativa. Cada infant esdevé protagonista durant un període de temps: comparteix aquelles joguines més significatives, fotos, vivències, etc. Aquest projecte es dura a terme el segon i tercer trimestre.

L'hort de l'escola

Amb aquest projecte volem introduir noves propostes i activitats que permetin que els infants millorin i ampliïn el seu contacte amb l’entorn natural. Amb l’hort escolar es pretén motivar i responsabilitzar als alumnes partint dels seus interessos fent servir eines suggestives i atraients, així com possibilitar-los el domini de tècniques instrumentals i estratègies que possibilitin una participació activa, crítica i creativa. Aquest projecte es treballarà durant tot el curs, però ho aprofundirem més amb els infants durant els mesos de març, abril i maig.

El nostre entorn

Amb aquest projecte es pretén que els infants coneguin i descobreixin el medi social i natural que envolta l’escola. Es procurarà doncs que els infants coneguin allò que els envolta d’una manera atraient i activa. Aquest és un projecte que es durà a terme durant tot el curs en forma de petites sortides.

Les festes tradicionals

Amb aquest projecte volem apropar als infants a les tradicions de la nostra terra. Mitjançant diverses propostes i activitats procurarem celebrar les festes tradicionals d’una manera lúdica, motivadora i atraient pels infants. Aquest projecte es durà a terme durant tot el curs i les festes que se celebraran són: la Castanyada, el Nadal, el Carnestoltes, Setmana Santa i Sant Jordi.

El Gebre