logo gebre · telèfon 972 630 945 telèfon whatsapp 638 598 163 · gebre@gebre.cat

A.M.P.A.

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes, de la Llar d’infants El Molinet de Monells està formada per les famílies que ho desitgin amb infants matriculats a l’escola bressol. L’AMPA és una entitat independent, gestionada directament per les pròpies famílies i normalment s’estableix una quota anual reduïda, que s’utilitza per poder col·laborar amb l’escola en l’adquisició de material, en la organització d’activitats, formacions, etc.

Des de l’AMPA també es sol·liciten subvencions a les administracions, i es poden buscar col·laboracions amb entitats privades sempre amb l’objectiu d’ajudar el dia a dia de l’escola.

Un dels requisits de les tasques de l’AMPA és que cap infant resulti discriminat de la seva activitat i és per això que des d’El Gebre sempre demanem a l’AMPA que en aquelles activitats que organitza puguin veure’s beneficiats tots els infants de l’escola, malgrat les seves famílies no hagin pogut satisfer la quota, per la raó que considerin.

L’AMPA permet i facilita una relació fluïda amb la direcció del centre i l’entitat gestora, sense anar en detriment del contacte directe de cada família amb aquests òrgans.

El Gebre