telèfon whatsapp 638 598 163 · gebre@gebre.cat

Actualitat

Renovació de la Junta d’El Gebre

El passat 22 de desembre, l’Associació socioeducativa EL GEBRE va celebrar la seva Assemblea General Ordinària.

D’entre els punts a tractar, en destaca la renovació de la Junta que, després de gairebé 5 anys d’activitat intensa calia renovar.

La nova composició és la següent:

  • President: Àdam Bertran
  • Secretària: Lídia ochoa
  • Tresorera: Eva Miquel
  • Vocal: Xavier Roca
  • Vocal: Pol Girbal

Així doncs, agraïm la feina feta als membres sortints, i donem la benvinguda a les persones que encaren el nou repte de seguir fent créixer l’Associació socioeducativa EL GEBRE d’ara endavant.

Altres temes que es van parlar són l’aprovació dels comptes, nous projectes, i organització i funcionament intern.

Moltes gràcies a tothom i bones festes!