Llengua de signes

 • Des de l’Associació socioeducativa EL GEBRE proposem un seguit de formacions, amb professionals de l’àmbit i amb àmplia experiència en el sector. Alguns dels temes que proposem són els següents, amb múltiples estructures (formació, monogràfics, tallers, assessoraments, xerrada…)
  • Què és la llengua de signes?
  • Sistemes alternatius de comunicació
  • Sensibilització comunitat sorda
  • Les persones sordes
  • La comunitat sorda
  • Adaptacions per a facilitar la comunicació
  • El dactilològic
  • Vocabulari específic d’un àmbit concret (sanitari, educatiu, jurídic…)
  • La sordceguesa
 • Proposem tots els formats i per a diferents edats i contextos (per adults, per escoles, esplais, casals…)